Groupes de danse

VilleNom du coursCoach/chef de danseContact
BettembourgDanzen hält jonkAnnette Conrad(+352) 51 50 81
(+352) 621 279 500
CrauthemTanzen 50+
Danz 50+
Avdulah Ceman(+352) 691 658 514
DippachDänz aus aller Welt, Cours de danseMonique Kieffer-Simon(+352) 39 86 80
(+352) 621 629 469
mrkieffer@pt.lu
DudelangeDanztreffIlona
Pelletier
(+352) 661 566 431
GilsdorfSeniorentanzBarbara Wiesen- Pankratz+352) 26 81 37 43
nordstad@vital-an-aktiv.lu
IngeldorfSeniorentanzBarbara Wiesen- Pankratz(+352) 26 81 37 43
nordstad@vital-an-aktiv.lu
JunglinsterDen DillendappJosette Buschmann(+352) 78 91 16
(+352) 691 15 70 08
jo.buschmann@yahoo.fr
Kayl-TetangeTanzen 50+
Danz 50+
Avdulah Ceman(+352) 691 658 514
LuxembourgSeniorentanz
+ST intensiv
Monique Kieffer-Simon

Ute Ott-Guth
(+352) 39 86 80
(+352) 621 629 469
mrkieffer@pt.lu

Tel.: 691 65 27 15
ute_ott@hotmail.com
MensdorfMulti-Kulti-TanzJosette Buschmann+352) 78 91 16
(+352) 196 157 008
jo.buschmann@yahoo.fr
Mersch-ReckangeFit mat DanzenTamy
Feller
+352) 661 226 768
RumelangeSeniorentanzIlona
Pelletier
(+352) 661 566 431
SandweilerDanz 50+Ute Ott-Guth(+352) 691 65 27 15
ute_ott@hotmail.com
syrdall@clubsyrdall.lu
SchuttrangeTanzen 50+
Danz 50+
Avdulah Ceman(+352) 691 658 514
SteinheimDanz matAntoinette Beffort(+352) 621 64 79 59
antoinette.beffort@
education.lu
WalferdangeTanz mit, bleib fitJosette
Buschmann
(+352) 691 15 70 08

Les informations ci-dessus proviennent des chefs de danse respectifs. Noté par Ute Ott-Guth

AU: 18/07/2022
Auteur: Ute Ott-Guth
Si vous trouvez des erreurs, veuillez nous contacter!
Courrier: secretariat@danz50plus.lu
Tél.: (*352) 691 65 27 15